ทัวร์ยุโรปตะวันออก GERMANY – CZECH – AUSTRIA – SLOVAK 7 วัน 4 คืน (QR)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมปราสาทต้นแบบของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานชไตน์ ชมเมืองที่มีความสวยงามเหมือนบ้านลูกกวาด ณ เมืองคาร์โรวี่ วารีประเทศเช็ก จัตุรัสเมือง
44005
ก.ค.-ต.ค.