ทัวร์เนปาล สุขใจ ในอ้อมกอดหิมาลัย 6วัน 5คืน (SL)

ไฮไลท์โปรแกรม : นครหลวงกาฐมัณฑุ....เมืองมรดกโลก 3 แห่ง พระราชวังกาฐมัณฑุ พระราชวังภัคตาปูร์ พระราชวังลลิตปูร์ นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 บนเส้นทางการค
04003
ม.ค.-เม.ย.

ทัวร์เนปาล นมัสเต อ้อมกอดหิมาลัย 4วัน 3คืน (SL)

ไฮไลท์โปรแกรม : เนปาล เป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง  เนื่องจากเนปาลเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางด้านภูม
04002
พ.ย.-มี.ค. 62

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ 4 วัน 3 คืน (SL)

ไฮไลท์โปรแกรม : สัมผัสอารยธรรมโบราณl ศิลปะเก่าแก่ 2000 กว่าปี l กาฐมาณฑุ…ปาทัน...โภครา ตื่นตา..ตื่นใจกับกิจกรรมที่ท้าทาย “Paragliding” Or “Helicopters” ชมวิ
34002
ม.ค. 62

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ บันดิปูร์ โภครา นากาก๊อต 6 วัน 5 คืน (SL)

ไฮไลท์โปรแกรม : นครหลวงกาฐมัณฑุ....เมืองมรดกโลก 3 แห่ง พระราชวังกาฐมัณฑุ พระราชวังภัคตาปูร์ พระราชวังลลิตปูร์ นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 บนเส้นทางการค
04001
ต.ค. – ธ.ค. 61

ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ-ภัตาปูร์-ลลิตปูร์-นากาก็อต 4 วัน 3 คืน (SL)

ไฮไลท์โปรแกรม : ✓ชมระบำพื้นเมืองของชาวเนปาล พร้อมต้อนรับท่านด้วยอาหารพื้นเมืองของชาวเนปาล.... ✓อาหารไทยเสริมทุกมื้อ อย่างน้อย 2 อย่าง...บริการ ขนมหรือของว่า
HM005
ก.ย.-ธ.ค.

ทัวร์เนปาลเนปาล กาฐมาณฑุ โภครา อ้อมกอดหิมาลัย 5 วัน 4 คืน (TG)

Nepal Kathmandu Pokhara Nagarkot... เนปาล กาฐมาณฑุ โภครา อ้อมกอดหิมาลัย ไฮไลท์ทัวร์ เนปาล กาฐมาณฑุ โภครา อ้อมกอดหิมาลัย ชมเมืองมรดก 3 แห่งของเนปาล เมืองกาฏม
GH002
พ.ค. – ธ.ค. 61