ทัวร์เนปาล สุขใจ ในอ้อมกอดหิมาลัย 6วัน 5คืน (SL)

ไฮไลท์โปรแกรม : นครหลวงกาฐมัณฑุ....เมืองมรดกโลก 3 แห่ง พระราชวังกาฐมัณฑุ พระราชวังภัคตาปูร์ พระราชวังลลิตปูร์ นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 บนเส้นทางการค
04003
ม.ค.-เม.ย.

ทัวร์เนปาล นมัสเต อ้อมกอดหิมาลัย 4วัน 3คืน (SL)

ไฮไลท์โปรแกรม : เนปาล เป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง  เนื่องจากเนปาลเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางด้านภูม
04002
พ.ย.-มี.ค. 62