ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5วัน 3คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : เมืองอู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย” ขอพรพระใหญ่หลินซานต้าฝอ ณ วัดหลิงซาน เมืองหังโจว“สวรรค์บนดิน” ล่องทะเลสาบซีหู  ตามรอยตำนานรักนางพญางูขาว เมืองเซี
26004
ก.ย.-พ.ย.

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หรรษา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน (XJ)

ไฮไลท์โปรแกรม : ล่องเรือชมทิวทัศน์บนทะเลสาบซีหู สวนงามดั่งต้องมนต์ ไหว้พระใหญ่หลิงซาน... ชมพุทธศิลป์ ศาลาฝานกง ชมหาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อ เซี่ยงไฮ้และช้
18001
ก.ค.-ธ.ค.

ทัวร์จีน นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ SHANGHAI 5 วัน 3 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมตึก SHANGHAI TOWER (ช้ัน 118) ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้จากมุมสูง STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มา
60011
ต.ค.-ธ.ค.