ฮองกง

ทัวร์ฮ่องกง – มาเก๊า แถมฟรีนองปิง (พัก 4 ดาว) 4 วัน 3 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN" เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดเจ้า
38003
ม.ค.-ก.พ.

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (พัก 4 ดาว) 3 วัน 2 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เ
38002
ม.ค.-ก.พ.

ทัวร์ฮ่องกง 4ดาว กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง พัก4ดาว กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ 3 วัน 2 คืน (EK) ไฮไลท์โปรแกรม : เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิค
05001
3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีย์เเลนด์ 3วัน 2คืน (CX)

ไฮไลท์โปรแกรม : นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน /
25002
ม.ค.-มี.ค.

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (CX)

ไฮไลท์โปรแกรม : นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน /
60006
ม.ค.-มี.ค.

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน (CX)

ไฮไลท์โปรแกรม : นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน /
60005
ม.ค.-มี.ค.

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด แก้ปีชงให้เป็นปีเฮง 2019 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด แก้ปีชงให้เป็นปีเฮง Charming Hongkong บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญด้านพิธีทางศาสนา นมัสก
03001
พ.ค.-ต.ค.