ทัวร์ยุโรป โปแลนด์ – เชก – ออสเตรีย – ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : ย้อนอดีตสู่ค่ายกักกัน เอาซ์วิทช์ (Auschwitz concentration camps) เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุด ในบรรดาค่ายกักกันของนาซี เที่ยวเมือง
18001
1-30 ต.ค. 61

ทัวร์ยุโรป POLAND AND EASTERN EUROPE โปแลนด์ เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน (AY)

ไฮไลท์โปรแกรม : ย้อนอดีตสู่ค่ายกักกัน เอาซ์วิทช์ (Auschwitz concentration camps) เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุด ในบรรดาค่ายกักกันของนาซี สัมผัสมนต์เ
18001
ก.ย.-พ.ย.