ทัวร์ญี่ปุ่น Winter Festival Hokkaido 5วัน 3คืน (XJ)

ไฮไลท์โปรแกรม : ซัปโปโร ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานแบบอเมริกาเหนือ มีการสร้างระบบถนนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใหญ่เป้นอันดับ5ของประเทศ
26014
พ.ย.-ม.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5วัน 3คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : อาบน้ำแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม บินโดยสายการบินไทย แอร
15001
26-30ต.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น BEAUTIFUL HOKKAIDO ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โซอุนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ 6 วัน 4 คืน (XJ)

ไฮไลท์โปรแกรม : สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่ง แยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือ ทางทิศเหนือและทิศใต้ ชมโทมิตะฟาร์ม (Farm Tomita) ฟา
26007
ก.ค.-ต.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO เที่ยวนี้…ฟินส์เว่อร์ ซัปโปโร โอตารุ โทยะ ฟูราโน่ บิเอะ LAVENDER 5 วัน 3 คืน (XJ)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมแหล่งอนุรักษ์หมีสีน้ำตาลหรือ เรียกว่า ฮิกุมะ (รวมค่าเข้าชมแล้ว) เป็นพันธุ์หมีที่หาได ้ยากในปัจจุบัน ชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธร
26006
ก.ค.-ต.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO TOWN IN TOWN 5 วัน 3 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชม จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟที่ยังไม่ดับถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันและกลิ่นของกัมมะถัน ชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เ
30007
พ.ย.-ธ.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN SEASON CHANGE 5 วัน 3 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมคลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว ที่รวบรวมกล่องดนตรีและเครื่องแก้วอันงดงามและ
30006
ต.ค.-พ.ย.

ทัวร์ญี่ปุ่น MAGIC HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : บินตรง กรุงเทพฯ - ซิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE และ ฟรีน้ำหนักกระ
10005
พ.ย.-ธ.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : บินตรง กรุงเทพฯ - ซิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE และ ฟรีน้ำหนักกระ
10004
ก.ย.-ต.ค.