ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” ชมความยิ่งให
46007
ธ.ค.-เม.ย.

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์….บาหลี เที่ยวอย่างมีสไตล์ 4 วัน 3 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชม ปุราเบซากิห์(Pura Besakih) นิยมเรียกกันอีกชื่อว่า วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ (Mother Temple of Besakih) วัดที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามท
05001
พ.ย. 61 – ก.พ. 62