ประเทศอินเดีย

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ศรีนาคา 6 วัน 3 คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : เที่ยวสวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ สนุกสนานบนลานสกี “เทือกเขากุลมาร์ค” ชมอนุสรณ์สถานของความรักอ
34004
ธ.ค. – ปีใหม่

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน (SG)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชม “ทัชมาฮาล” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน้ำเค็มท
26001
ก.ย. – ต.ค. 61

ทัวร์อินเดีย นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 7 วัน 6 คืน (WE)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชม แม่น้ำเนรัญชรา ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด หลังจากรับถวายข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา นมัสการ วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน ซึ่งปรากฏสถูปทรง
VW002
ต.ค.61-มี.ค.62

ทัวร์อินเดีย นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8 วัน 7 คืน (WE)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชม แม่น้ำเนรัญชรา ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด หลังจากรับถวายข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา นมัสการ วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน ซึ่งปรากฏสถูปทรง
VW001
ต.ค.61-มี.ค.62

แพ็กเกจเที่ยวอินเดีย เดลลี จัยปูร์ อัครา 5 วัน 4 คืน (AI)

ไฮไลท์โปรแกรม : เที่ยว 3 เมืองของอินเดีย เดลลี ไจปูร์ อัคร ชมความยิ่งใหญ่ของทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เที่ยวเมืองชัยปุระ ชมพระราชวังสายลม เข้าชม อ
KB005
วันนี้ – ธ.ค. 61

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8วัน 5คืน (SG)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชม "ทัชมาฮาล" 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ "อักราฟอร์ด" ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน้ำเค็มท
50005
ก.ค.-ต.ค.

อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญของโลก วัดพระพิฆเนศ วัดพระพิฆเนศที่ชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ของเมืองชัยปุระ ป้อมแอ
50002
มี.ค.-ต.ค.

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชม นคร สีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber Fort ป้อมปราการที่ผสมผสา
50001
มิ.ย.-ต.ค.

ทัวร์อินเดีย มุมไบ – อะจันต้า ถ้ำเอลโลร่า ชมมหัศจรรย์ 4 มรดกโลก 5 วัน 3 คืน (9W)

เสน่ห์..มุมไบ กลิ่นอายตะวันตกในฉบับ "อินเดีย" มุมไบ” นครลอนดอนแห่งอินเดีย ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามครั้งเมื่ออังกฤษยังปกครองอยู่ มีทั้งแบบอังกฤษโกธิค
HM007
ก.ย. – ธ.ค. 61