ประเทศอินเดีย

ทัวร์เนปาล สุขใจ ในอ้อมกอดหิมาลัย 6วัน 5คืน (SL)

ไฮไลท์โปรแกรม : นครหลวงกาฐมัณฑุ....เมืองมรดกโลก 3 แห่ง พระราชวังกาฐมัณฑุ พระราชวังภัคตาปูร์ พระราชวังลลิตปูร์ นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 บนเส้นทางการค
04003
ม.ค.-เม.ย.

ทัวร์อินเดีย อินเดีย จัยปูร์ เดลี ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา 6 วัน 3 คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ “เทือกเขากุลมาร์ค” สนุกสนานบนลานสกี ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันย
34005
ม.ค.-ก.พ.

ทัวร์อินเดีย นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 7 วัน 6 คืน (WE)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชม แม่น้ำเนรัญชรา ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด หลังจากรับถวายข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา นมัสการ วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน ซึ่งปรากฏสถูปทรง
VW002
ต.ค.61-มี.ค.62

ทัวร์อินเดีย นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8 วัน 7 คืน (WE)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชม แม่น้ำเนรัญชรา ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด หลังจากรับถวายข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา นมัสการ วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน ซึ่งปรากฏสถูปทรง
VW001
ต.ค.61-มี.ค.62

ทัวร์อินเดีย Charming Rajastan รัฐราชาสถาน 8 วัน 6 คืน (9W)

ไฮไลท์โปรแกรม บินตรงลงเดลี(บริการอาหารบนเครื่อง) - บินออกมุมไบ รวมวีซ่าแล้ว ไม่ต้องโชว์ตัว เที่ยวนครสีชมพู เมืองชัยปุระ ชมพระราชวังสายลม เที่ยว จัยแซลเมียร์
HM001
ม.ค. – มี.ค. 62