ทัวร์ยุโรปตะวันออก Czech – Austria – Hungary 7 วัน 4 คืน (QR)

ไฮไลท์โปรแกรม : เยือน คาร์โลวีวารีเมืองสปาเก่าแก่ ศูนย์กลางสปารีสอร์ต ด้านสุขภาพที่มี ชื่อ เสียงระดับโลก สัมผัสความยิ่ง ใหญ่ของ กรุงปราก ที่ได้รับสมญานามว่า
59002
ก.ค.-ต.ค.

ทัวร์ยุโรปตะวันออก Czech – Austria – Hungary 7 วัน 4 คืน (QR)

ไฮไลท์โปรแกรม : เยือน คุทนา โฮรา เมืองที่เคยมั่งคั่งและรุ่งเรือง อดีต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแคว้น โบฮีเมีย สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ กรุงปราก เมืองที่ได้รับสมญ
59003
ส.ค.-ต.ค.