ทัวร์ยุโรป NEXT STOP EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) เข้าชม
18001
ส.ค.-ต.ค.

ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม ออสเตรีย-อังกรี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (TG)

Insight Grand Eastern Europe Austria-Hungary-Slovakia-Shekel-Germany ชมความงามของพระราชวังเชิงบรุนน์ ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ช
11024
ต.ค.-มี.ค. 62