ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เทศกาลปีใหม่ 7 วัน 4 คืน (EK)

มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ - โกลดูปิยง - เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค ไฮไลท์โปรแกรม : ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่
90001
ธ.ค. – ปีใหม่ 61

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี (ปารีส – โรม) 9 วัน 6 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : ปารีส หอไอเฟล ลูเซิร์น แองเกลเบิร์ก มิลาน ปิซ่า กรุงโรม วาติกัน La Valle และ The Mall Outlet พิเศษ!! พิชิตยอดเขาทิตลิส ล่องเรือบาโตมุชชมความ
69011
26 ธ.ค. – 3 ม.ค.

ทัวร์ยุโรปปีใหม่ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ตามรอยละครดัง ลิขิตรัก 8 วัน 5 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : โลซานน์ เวเว่ย์ ธูน กรินเดอวัลด์ ยอดเขาจุงเฟรา อินเทอร์ลาเก้น ลูเซิร์น ฟุสเซ่น เอททัล อารามทัล ปราสาทโฮเฮนชวานชวานเกา ทิติเซ่ นํ้าตกไรน์ ตาม
64001
ธ.ค. 61 – ม.ค. 62

ทัวร์ยุโรป เทศกาลปีใหม่ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucern
18001
ก.ย.61-ม.ค.62

ทัวร์ยุโรป GLACIER SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่ง ช้อปปิ้งยอดนิยม เข้าชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุก
18007
ส.ค.-ธ.ค.

ทัวร์ยุโรป SWEET SWISS สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน (LX)

ไฮไลท์โปรแกรม : นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได
18006
ก.ย.-ธ.ค.

ทัวร์ยุโรป HILIGHT SWISS 7 วัน 5 คืน (LX)

ไฮไลท์โปรแกรม : นำท่านบินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุง
18005
ต.ค.-พ.ย.

ทัวร์ยุโรป WORLD OF SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : นำท่านบินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เดินเล่นเมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท
18004
ส.ค.-พ.ย.

ทัวร์ยุโรป เทศกาลปีใหม่ ROMANTIC SWISS ALPS สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : เดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินเล่นที่ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได ้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมือง
18003
ก.ย.61-ม.ค.62