ทัวร์ยุโรปปีใหม่ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ตามรอยละครดัง ลิขิตรัก 8 วัน 5 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : โลซานน์ เวเว่ย์ ธูน กรินเดอวัลด์ ยอดเขาจุงเฟรา อินเทอร์ลาเก้น ลูเซิร์น ฟุสเซ่น เอททัล อารามทัล ปราสาทโฮเฮนชวานชวานเกา ทิติเซ่ นํ้าตกไรน์ ตาม
64001
ธ.ค. 61 – ม.ค. 62

ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)

England-Welsh-Scotland ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ชมคลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ สิ่งก่อสร้างโบราณเชื่อกันว่ามีมาต
11025
ต.ค.-มี.ค. 62

ทัวร์ยุโรป อิตาลี (มิลาน) สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : มิลาน - เวนิส - มหาวิหารมิลาน - ทาส์ซ เซอร์แมท ชมยอดกขาแมททอร์ฮอร์น - กลาเซียร์ 3000 - โลซาน - เวเว่ย์ มองเทอซ์ - ปราสาทซิลยง - เบิร์น - ลูเ
64016
ก.พ. – มี.ค. 62

ทัวร์ยุโรป SWEET SWISS สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน (LX)

ไฮไลท์โปรแกรม : นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได
18006
ก.ย.-ธ.ค.

ทัวร์ยุโรป เทศกาลปีใหม่ EUROPE CUCKOO ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เดินเล่นกับเมือ
18020
ก.ย.-ธ.ค.

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ เน้นสัมผัสธรรมชาติ พักดี ทานดี 10 วัน 8 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : นั่งรถไฟเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส UNESCO วิวตระการตา นั่งรถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส ขึ้นสู่เซอร์แมทซ์(สวรรค์บนดิน) นั่งรถไฟโกลด์เดนท์พาส พิชิตยอดเขากลาเ
EU001
ส.ค. 61-ม.ค. 62

ทัวร์ยุโรป เทศกาลปีใหม่ Hello Milan, Titlis & Eiffel Tower อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่ง แฟชั่นโลก พร้อมเต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แล
18008
ธ.ค.61-ม.ค.62

ทัวร์ยุโรป GLACIER SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่ง ช้อปปิ้งยอดนิยม เข้าชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุก
18007
ส.ค.-ธ.ค.

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี พิชิตยอดเขาจุงเฟรา 8 วัน 5 คืน (TG)

SWITZERLAND GERMANY ไฮไลท์ของโปรแกรม บินตรง กรุงเทพ - มิวนิค / ซูริค - กรุงเทพ ไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม พร้อมอาหารเช้าบนเครื่
10007
ก.ย. – ธ.ค. 61