ทัวร์ศรีลังกา นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา 4 วัน 2 คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD) ชมวัดเก่าแก่ “วัดคงคาราม” และ “วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร” สัมผัสวั
34001
14-17 ธ.ค. 61

แพ็กเกจศรีลังกา Sri lanka เมืองพระพุทธศาสนา และธรรมชาติ 5 วัน 3 คืน (UL)

ชมไร่ชา นูวาร่าเอลิยา (Nuwara Eliya) ไฮไลท์โปรแกรม : เข้าสักการวัดศรีทัลฒามัลลิกาววิหาร หรือ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Temple of the Tooth Relic) ชม ระบำแคนดี้ หรือ
67002
1 ก.ย. – 30 พ.ย. 61