ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3วัน 2คืน (PG)

ไฮไลท์โปรแกรม : ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเ
05005
พ.ย.-ธ.ค.

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3วัน 2คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเ
05004
พ.ย.-ม.ค.62

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน 2คืน (QV)

ไฮไลท์โปรแกรม : เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง สายการบิน : ลาว
54003
ต.ค. 61 – ปีใหม่ 62

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน (QV)

ไฮไลท์โปรแกรม : เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง พร้อมเที่ยวชมเมื
54002
ต.ค. 61 – มี.ค. 62

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (QV)

ไฮไลท์โปรแกรม : เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง พักโรงแรมหรูระดั
54001
ต.ค.-ธ.ค.

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์- หลวงพระบาง SPECIAL OF LAO 3 วัน 2 คืน (QV)

ไฮไลท์โปรแกรม : น้ำตกตาดกวงซีเป็นน้ำตกหินปูน สูงรําว 70 เมตร มีสองชั้น สภาพป่าร่มรื่น พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า) ตั้งอยู่กลางเมืองหลวงพระบาง ถูกออกแบบโดยสถาปนิก
04001
ก.ค.-ม.ค.61