ทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ Russia Northern Lights 8 วัน 5 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : ล่องเรือเเม่นํ้ามอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดิน จัตุรัสเเดง มูร์มันสท์ เที่ยวคาบสมุทรโคลา หมูบ้านพื้นเมืองซามี นั่งลากเลื่อนฮัสกี้ มหาวิหารเซนต์ซาเว
64013
ม.ค. – ก.พ. 62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ 6 วัน 3 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ชมการแสดงละครสัตว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส จตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน ชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์มเมอรี่แช
69001
ม.ค. – มี.ค. 62

ทัวร์รัสเซีย Delight Moscow Snow Festival 6 วัน 3 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : วิหารเซนต์บาซิล เมืองหิมะ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์ โบสสัมชัญ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ อิสระ 3 ชั่วโมงที
64011
ม.ค. – มี.ค. 62

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Delight St.petersburg 6 วัน 4 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมพระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณเฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารคาซาน ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลล์ พระราชวังเเคทเธอรีน ชมห้องอําพัน มหาวิหารเซนต์ไอเเซค
64014
ม.ค. – มี.ค. 62

ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTER IN RUSSIA 7 วัน 5 คืน (KC)

ไฮไลท์โปรแกรม : ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์ สัมผัสวิถีชีวิต ของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามินั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลาก
44004
พ.ย.61 – มี.ค. 62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน (KC)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ใช้ประกอ
44003
ส.ค. 61 – ก.พ. 62

ทัวร์รัสเซีย มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Discovery Russia 8 วัน 5 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส - จัตุรัสเดง – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้
64015
ธ.ค. 61 – ก.พ. 62