ทัวร์ยุโรป ITALY – SWITZERLAND – FRANCE 8 วัน 5 คืน (QR)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ชม น้ำพุเทรวี่
44002
ก.ค.-ต.ค.

ทัวร์ยุโรป เทศกาลปีใหม่ LAKE, CASTLE and BEAUTIFUL VILLAGE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์แ
18016
ส.ค.-ธ.ค.

ทัวร์ยุโรป ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ Austria – Slovenia – Italy 10 วัน 7 คืน (TG)

Austria – Slovenia – Italy 10 Days โดยสายการบิน : Thai Airways (TG) กำหนดวันเดินทาง: 22 มิ.ย.-1 ก.ค.61, 27 ก.ค.-5 ส.ค.61, 10-19 ส.ค. 61, 14-23 ก.ย. 61 12-21
67014
มิ.ย. – ธ.ค. 61

ทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ Russia Northern Lights 8 วัน 5 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : ล่องเรือเเม่นํ้ามอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดิน จัตุรัสเเดง มูร์มันสท์ เที่ยวคาบสมุทรโคลา หมูบ้านพื้นเมืองซามี นั่งลากเลื่อนฮัสกี้ มหาวิหารเซนต์ซาเว
64013
ม.ค. – ก.พ. 62

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน (OS)

ไฮไลท์โปรแกรม : เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ เพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังกา
18003
ก.ย.-พ.ย.

ทัวร์ยุโรป ล่าแสงเหนือ ณ ทรอมโซ Northern Lights Tromso 10 วัน 7 คืน (TG)

Northern Lights Tromso 10 Days ยินดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดินทางภายใต้โปรแกรม “เปิดประสบการณ์การผจญภัยในดินแดนที่หนาวเย็นสุดขั้วและอุดมไปด้วยธรรมชาติตื่นตา
67006
ต.ค. – พ.ย. 61

ทัวร์ยุโรป ITALY AND AUSTRIA 10 วัน 7 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน ชม 2 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม และ หอเอนปิซ่า ถ่ายรูปกับ
18002
ก.ย.-ธ.ค.

ทัวร์ยุโรป MONO ITALY 8 วัน 5 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : เดินเล่นที่เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่ง แฟชั่นของโลก เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) บนเกาะเวนิส (Venice) ที่นโปเลียนเ
18003
ก.ย.61-ม.ค.62

ทัวร์ยุโรป ศูนย์กลางอารยธรรมโลกตะวันตก Grand Italy 10 วัน 7 คืน (TG)

Grand Italy 10 Days ยินดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดินทางภายใต้โปรแกรม “นำทุกท่านพบกับความงดงามของดินแดนที่อุดมไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรมที่สวยงามตระการตา หยั่งรากลึ
67007
มิ.ย. – ธ.ค. 61