ทัวร์ยุโรป เทศกาลปีใหม่ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucern
18001
ก.ย.61-ม.ค.62

ทัวร์ยุโรป GLACIER SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่ง ช้อปปิ้งยอดนิยม เข้าชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุก
18007
ส.ค.-ธ.ค.

ทัวร์ยุโรป SWEET SWISS สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน (LX)

ไฮไลท์โปรแกรม : นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได
18006
ก.ย.-ธ.ค.

ทัวร์ยุโรป HILIGHT SWISS 7 วัน 5 คืน (LX)

ไฮไลท์โปรแกรม : นำท่านบินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุง
18005
ต.ค.-พ.ย.

ทัวร์ยุโรป WORLD OF SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : นำท่านบินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เดินเล่นเมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท
18004
ส.ค.-พ.ย.

ทัวร์ยุโรป เทศกาลปีใหม่ ROMANTIC SWISS ALPS สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : เดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินเล่นที่ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได ้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมือง
18003
ก.ย.61-ม.ค.62

ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : นำท่านบินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาท
18002
ส.ค.-พ.ย.

ทัวร์ยุโรป เทศกาลปีใหม่ SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่ง ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี เข้าชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ป
18001
ส.ค.61-ม.ค.62

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย เชก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์ - อัลลิอันซ์ - อารีน่า - ฮัลล์สตัทท์ ซาลส์บูร์ก - สวนมิราเบล - เซสกี้ - ครุมลอฟ - ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์ตัส
64017
ม.ค. – มี.ค. 62