ทัวร์มองโกเลียนอก Opening Mongolia 5 วัน 3 คืน (OM)

นอนเกอร์....ขี่ม้า...ตะลุยความหนาว….สไตล์มองโกเลีย ไฮไลท์โปรแกรม : เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์บินตรงสู่มองโกเลีย เตรียมพร้อมเทศกาลหิมะและฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง เยื
04001
ธ.ค. – ก.พ. 62

ทัวร์มองโกเลียนอก Amazing Winter Winter Ski Resort Mongolia 5 วัน 3 คืน (OM)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน “GENGHIS KHAN STATUE COMPLEX” สนุกสนานกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน หรือ มองโกล ด็อก เสลดดิ้ง (MONGOL DOG SLEDDING) เลือก
70002
พ.ย. – มี.ค. 62

ทัวร์มองโกเลียนอก Amazing Winter Mongolia เยือนดินแดน เจงกิสข่าน 5วัน 3คืน (OM)

ทัวร์มองโกเลียนอก ไฮไลท์โปรแกรม : บินตรงโดยสายการบิน MIAT MONGOLIAN AIRLINES (OM) ชมอนุสาวรีย์เจงกิสข่าน “GENGHIS KHAN STATUE COMPLEX” ชมหินรูปเต่าขนาดยักษ์
70001
พ.ย. – ธ.ค. 61