ทัวร์มองโกเลียใน ดินแดนแห่งทุ่งหญ้า 6 วัน 5 คืน (3U)

ไฮไลท์โปรแกรม : เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ สัมผัสวิถีชีวิตชนพื้นเมืองมองโกเลียในอย่างใกล้ชิด ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน สนุกสนานกับกิจกรรมทะเลทราย สวนทะเลทราย
18009
เม.ย.-มิ.ย.

ทัวร์มองโกเลีย Amazing Winter Ski Resort Mongolia 5 วัน 3 คืน (OM)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชม เมืองคาราโครัม ราชธานีแห่งแรกของมองโกเลีย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย พระราชวังฤดูหนาวแห่งบอจด์ข่าน วัดกันดาน อนุสาวรีย์เจงกิสข่านขนาด
71001
ม.ค.-มี.ค.

ทัวร์มองโกเลีย ชมเทศกาลนกอินทรีย์สีทอง 5 วัน 3 คืน

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมเทศกาลนกอินทรีย์ทองของชาวมองโกเลีย บินตรงโดยสายการบิน Mongolia Airlines (OM) บริการอาหารไป-กลับบนเครื่อง อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษมากมาย ชาบู
70004
2-6 มี.ค. 62

ทัวร์มองโกเลียนอก Opening Mongolia 5 วัน 3 คืน (OM)

นอนเกอร์....ขี่ม้า...ตะลุยความหนาว….สไตล์มองโกเลีย ไฮไลท์โปรแกรม : เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์บินตรงสู่มองโกเลีย เตรียมพร้อมเทศกาลหิมะและฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง เยื
04001
ธ.ค. – ก.พ. 62

ทัวร์มองโกเลีย คาราโครัม Winter Mongolia 8 วัน 6 คืน (OM)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชม เมืองคาราโครัม ราชธานีแห่งแรกของมองโกเลีย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย พระราชวังฤดูหนาวแห่งบอจด์ข่าน วัดกันดาน อนุสาวรีย์เจงกิสข่านขนาด
70002
8 วัน 6 คืน