ประเทศพม่า

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อินเล 3วัน 2คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ และ วัดกุสิ
05007
มี.ค. – เม.ย. 62

ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน และพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมพระราชวังบุเรง
05006
ก.พ.-เม.ย.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสาวดี 3วัน 2คืน (PG)

ไฮไลท์โปรแกรม : ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธ
05005
มี.ค.-พ.ค.

ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวพม่าได้ ก.พ. 1 วัน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์  “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร “เทพทันใจ” ชม “พระนอนตาหวาน” สวยงามที่สุดในพม่า เดินทางโด
34013
ก.พ.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน พักหรู 5 ดาว 3วัน 2คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูช
05003
ธ.ค.-มี.ค.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน และพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมพระราชวังบุเรง
05002
ธ.ค.-มี.ค.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน 2คืน (DD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข
05001
ธ.ค.-มี.ค.

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4วัน 3คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พร
05052
ธ.ค.-มี.ค.