ประเทศพม่า

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9วัด (ธ.ค.) 2วัน 1คืน (UB)

ไฮไลท์โปรแกรม : ไหว้พระ 9 วัด ประเทศพม่า 2 วัน 1 คืน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า) พระลาภมุนี / พระเขี้ยวแก้
34012
ธ.ค.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินเดีย พุทธยา 4 วัน 3 คืน (8M)

ไฮไลท์โปรแกรม : 2 เมืองมหาบุญ  พม่า...อินเดีย 4 วัน 3 คืน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี “เทพทั
34011
ธ.ค.-ม.ค. 62

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด (ต.ค.) 2วัน 1คืน (UB)

ไฮไลท์โปรแกรม : 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า พระลาภมุนี / พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอนตาหว
34010
ต.ค. 61

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้ (ต.ค.) 1วัน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ”  + “เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พ
34009
ต.ค. 61

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้ (พ.ย.) 1วัน (DD)

ไฮไลท์โปรแกรม : 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ”  + “เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พ
34007
พ.ย.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้ (ต.ค.) 1วัน (DD)

ไฮไลท์โปรแกรม : 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ”  + “เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พ
34006
ต.ค.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา 3 วัน 2 คืน (8M)

ไฮไลท์โปรแกรม : พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปีเป็นที่สักการะของชาวสิเรียม นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวา
30001
ก.ค.-ต.ค.

ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดี ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (PG)

ไฮไลท์โปรแกรม : ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธ
05038
ก.ค.-ธ.ค.