ประเทศพม่า

ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวพม่าได้ ก.พ. 1 วัน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์  “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร “เทพทันใจ” ชม “พระนอนตาหวาน” สวยงามที่สุดในพม่า เดินทางโด
34013
ก.พ.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน พักหรู 5 ดาว 3วัน 2คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูช
05003
ธ.ค.-มี.ค.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน และพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมพระราชวังบุเรง
05002
ธ.ค.-มี.ค.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน 2คืน (DD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข
05001
ธ.ค.-มี.ค.

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4วัน 3คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พร
05052
ธ.ค.-มี.ค.

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9วัด (ธ.ค.) 2วัน 1คืน (UB)

ไฮไลท์โปรแกรม : ไหว้พระ 9 วัด ประเทศพม่า 2 วัน 1 คืน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า) พระลาภมุนี / พระเขี้ยวแก้
34012
ธ.ค.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินเดีย พุทธยา 4 วัน 3 คืน (8M)

ไฮไลท์โปรแกรม : 2 เมืองมหาบุญ  พม่า...อินเดีย 4 วัน 3 คืน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี “เทพทั
34011
ธ.ค.-ม.ค. 62

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้ (พ.ย.) 1วัน (DD)

ไฮไลท์โปรแกรม : 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ”  + “เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พ
34007
พ.ย.

ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดี ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (PG)

ไฮไลท์โปรแกรม : ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธ
05038
ก.ค.-ธ.ค.