ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน3 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” ชมกายกรรมปักกิ่ง “สุดยอดโชว์ระดับโลก” หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอัน
26003
ต.ค.-ธ.ค.

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์
41117
ส.ค.-ธ.ค.

ทัวร์จีน ปักกิ่ง T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5 วัน 3 คืน (TG)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชม พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน ชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืด
60008
ส.ค.-ธ.ค. 61