ทัวร์บรูไน BEAUTIFUL BRUNEI 3 วัน 2 คืน (BI)

ไฮไลท์โปรแกรม : พิเศษ!!! แถมล่องเรือซาฟารี ชมลิงจมูกยาว พักโรงเรม 4 ดาว หรูกว่าในราคาเท่าเดิม พิเศษ!!! อาหารหลากหลาย ทั้งอาหารพื้นเมือง อาหารจีน อาหารซีฟู๊ด
PV001
ก.ย.-พ.ย.

ทัวร์บรูไน DESTINATION BALI BRUNEI 3วัน 2คืน (BI)

ไฮไลท์โปรแกรม : ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ตให้ท่านได้เลือกเดินชม ถ่ายรูป หรือเลือกซื้อ เครื่องดื่ม ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไน มัสยิดทองคำ (JAME’ASR HASSANI
60001
ต.ค.-ธ.ค.

ทัวร์บรูไน-ฟิลิปปินส์ เที่ยว 2 ประเทศ 5วัน 4คืน (BI)

ไฮไลท์โปรแกรม : ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์ ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kam
50004
พ.ค.-พ.ย.

ทัวร์บรูไน 3 วัน 2 คืน (BI)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Ista
05003
พ.ค.-พ.ย.

ทัวร์บรูไน-ฟิลิปปินส์ เที่ยว 2 ประเทศ 5วัน 4คืน (BI)

ไฮไลท์โปรแกรม ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์ ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampo
50004
พ.ค.-พ.ย.