ทัวร์นิวซีแลนด์ Romantic South Island Tour 7วัน 5คืน (SQ)

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ พิเศษ  !!! ทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขา+ชมวิวเมืองควีนส์ทาวน์ รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ เดินทางโดยสายการบิน : แควนตัส แอร์เวย์ (QF) โป
06001
เทศกาลสงกรานต์