ทัวร์ตุรกี บินตรง HOLIDAYS & NEW YEAR TURKEY 9 วัน 6 คืน (TK)

ไฮไลท์โปรแกรม : พัก ระดับ 4-5 ดาว บินตรง ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาท
44003
พ.ย. – ธ.ค. 61

ทัวร์ตุรกี Fantastic Turkey นอนโรงแรมถ้ำ 9 วัน 6 คืน (W5)

ไฮไลท์โปรแกรม : พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของ พระร
44002
พ.ย. – มี.ค. 62

ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบูล คัปปาโดเกีย Easy Fantastic in Turkey 9 วัน 6 คืน (TK)

ไฮไลท์โปรแกรม : เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES สายการบินพรีเมี่ยมระดับ 5 ดาว พิเศษ !!! บริการอาหารร้อน+เครื่องดื่มบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋า 1 ใบ 20 ก.ก
59001
ส.ค. – พ.ย. 61

ทัวร์ดูไบ Dubai Frame and La Perle Show 5 วัน 3 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว
18001
ก.ย. – ธ.ค. 61

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี Popular Dubai 5 วัน 3 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : ไป-กลับโดยสายการบิน Emirate Airlines (EK) เครื่องลำใหญ่สายการบิน 5 ดาว พักโรงแรมระดับ 4 ดาว น้ำหนักกระเป๋า ไป- กลับ 30 กก. สนุกกับกิจกรรม "ท
60001
ก.ค. – พ.ย. 61

ทัวร์บราซิล RIO DE JANEIRO ริโอ เด จาเนโร ฟรี!! ดูไบ 7 วัน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : ไม่ต้องทำวีซ่า เข้า RIO DE JANEIRO เมืองแห่งแสงสี เสียงเพลง และความรื่นเริง ขึ้นกระเช้าชมวิว สุดยอดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระเยซูคริสต์ สนามฟุต
34001
30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 61

ทัวร์จอร์แดน Hilight Jordan 6 วัน 3 คืน (WY)

ไฮไลท์โปรแกรม : ชมโบสถอ์นุสรณ์โมเสส ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงโมเสส อนุสรณ์แห่งนี้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 300-400 ในยุคไบเซนไทน์ ชมโบสถ์กรีกออ
VW001
ต.ค.61-เม.ย.62

ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ดูไบ อาบูดาบีขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา 5 วัน 3 คืน (EK)

ไฮไลท์โปรแกรม : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเข้าชม)ลานสเก็ตน ้าแข็งขนาดกีฬาโอลิมปิกสวนสนุกในร่ม น้ำพุเต้นระบำ ตั้งอยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิ
05001
ก.ย.-พ.ย.

ทัวร์อิหร่าน เจาะลึกอาณาจักรเปอร์เซีย The ultimate in Iran 8 วัน 5 คืน (W5)

ไฮไลท์โปรแกรม : เที่ยวอิหร่านในเมืองแปลกใหม่ไม่ช้า กับเส้นทางลัดเลาะเทือกเขา ที่สวยงามให้บรรยากาศแบบสวิสเซอร์แลนด์ โปรแกรมเที่ยวสบาย จัดอย่างลงตัว ไม่มีชะโง
37002
ก.ย.61-ม.ค.62