ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 3 วัน 2 คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก สัมผัสกับธรรมชาติที่แปลกตา สวยงามกว่าที่เคยเห็น เดินทางโดยสายการบิน : แอร์เอเซีย (FD) โป
34010
ธ.ค.-ม.ค. 62