ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 3 วัน 2 คืน (CZ)

ไฮไลท์โปรแกรม : บินตรงไม่เหนื่อย“จางเจียเจี้ย”+เฟิ่งหวง 3วัน2 คืน ชมเมืองหงส์ “เมืองโบราณเฟิ่งหวง” นั่งเรือแจวชมธรรมชาติ สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานแก้วท
34011
ธ.ค.-ก.พ.

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 3 วัน 2 คืน (FD)

ไฮไลท์โปรแกรม : สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก สัมผัสกับธรรมชาติที่แปลกตา สวยงามกว่าที่เคยเห็น เดินทางโดยสายการบิน : แอร์เอเซีย (FD) โป
34010
ธ.ค.-ม.ค. 62