ทัวร์จีน T-SUD GUILIN BIG MOUNTAIN 5วัน 4คืน (CZ)

ไฮไลท์โปรแกรม : ภูเขาเหยาซาน นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองกุ้ยหลิน สวนฉวนซาน ซึ่งเป็นสวนจีนโบราณที่ตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลิน
60003
ก.ค.-พ.ย.