รัสเซีย หนึ่งในประเทศที่หลายๆคนไฝาฝันต้องไปสักครั้ง สำหรับพาสปอร์ตไทยเที่ยวได้ 30 วัน ไม่ต้องง้อวีซ่า ประเทศที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น หลากหลายด้วยวัฒนธรรมอันสวยงาม วันนี้เราจะพาท่านไปดูกันว่ามีที่ไหนบ้างคุณห้ามพลาด!! เมื่อไปรัสเซีย 1 | พระราชวังเครมลิน (Moscow Kremlin) พระราชวังเคมลิน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ต้องไปเยือนเมื่อไปกรุงมอสโคว์ จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ำมอสโก ตัวพระราชวังถูกล้อมรอบด้วยกำแพงสีแดง ภายในมีพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร ทองคำ อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริย์สมัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี นอกจากนั้นยังมี โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆังพระเจ้าอีวาน และ ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทำให้ระฆังแตกออก   2 | มหาวิหาร เซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) มหาวิหาร เซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) ทำให้รัสเซียสามารถรวมชาติได้อีกครั้ง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมอสโคว์ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด กล่าวกันว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด   3 | โบสถ์หยดเลือด (Church of The Saviour on Spilled Blood) โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่กรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เป็นสถาปัตยกรรมเดียวกันกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล ชื่อโบสถ์หยดเลือดมาจากเหตุการณ์พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ผู้ประกาศเลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็นอยู่ที่จนลง เป็นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่งหญิงชาวนาผู้หนึ่งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน โบสถ์แห่งนี้จึงสร้างเพื่อระลึกถึงพระองค์   4 | สถานีรถไฟใต้ดิน มอสโคว์