1.วัดถ้ำเสือหรือวัดทักซัง วัดถ้ำเสือหรือวัดทักซัง ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญมากถึงมากที่สุดข