10 สถานที่ท่องเที่ยวภูฏานที่ต้องไป 1.วัดถ้ำเสือหรือวัดทักซัง   วัดถ้ำเสือหรือวัดทักซั

ป้อมปราการ “ทิมพูซอง” Thimphu Dzong หรือมีชื่อเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong)