เปิดแล้ว!! กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (บริการทำหนังสือเดินทาง) พร้อมให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทธรรมดาบุคคลทั่วไปเท่านั้น รับให้คำปรึกษาการออกหนังสือเดินทางและรับร้องเรียน ร้องทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง เปิดให้บริการที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดปทุมธานี (Pathumthani Province Government Service Center) ตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น 3 โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11:00 – 19:00 น. เท่านั้น !! สอบถามเพิ่มเติม 02-150-9266 Cr. https://www.onbnews.com/post/22696 Cr. https://www.facebook.com/futureparksociety เที่ยวภูฏาน ทัวร์ภูฏาน แพ็กเกจภูฏาน เพียงคลิก >> https://bit.ly/2KoIHFG << สนใจทัวร์ต่างประเทศอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 02-0960080 ถึง 1 ทุกการเดินทางของคุณให้เราดูแล ชอบบทความอย่าลืมแชร์กับเพื่อนๆนะครับ

รู้ไว้ก่อนไปสิงคโปร์ สำหรับพาสปอร์ตไทย แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปสิงคโปร์ กรณีบุคคลที่เคยเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล ที่แตกต่างไปจากหนังสือเดินทางเล่มเดิม 1. กรณีชื่อ-นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันไม่ตรงกับเล่มเดิม ให้ติดต่อกรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางเพื่อขอรับการบันทึกหนังสือเดินทาง(Endorsement) 2. กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ให้ถูกต้อง หากทางการสิงคโปร์ตรวจสอบพบว่ากรอกข้อมูลผิดโดยเจตนา จะมีโทษปรับสูงสุด 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 12 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ 3. เก็บสำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรส (กรณีสมรสและมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล) พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษไว้ติดตัว 4. หากประสบปัญหา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้ท่านหรือเจ้าหน้าที่ติดต่อสายด่วนสถานเอกอัคราชฑูตฯ +65 8421 0105 เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ … สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Hotline สถานเอกอัครราชฑูต ณ สิงคโปร์ +65 8421 0105 Facebook สถานเอกอัคราชฑูต ณ สิงคโปร์ : Royal Thai Embassy, Singapore หมายเลข Call Center กรมการกงสุล : +66 2572 8442   ดูข่าวต้นฉบับ >>https://bit.ly/2zl4pp5<< Cr.  Facebook : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ https://www.facebook.com/ThaiConsular เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ แพ็กเกจเที่ยวสิงคโปร์ เพียงคลิก >>https://bit.ly/2kG5bpI<< สนใจทัวร์ต่างประเทศอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 02-0960080 ถึง 1 ทุกการเดินทางของคุณให้เราดูแล ชอบบทความอย่าลืมแชร์กับเพื่อนๆนะครับ