สวัสดีค่ะ อย่างที่รู้ๆกัน ทุกๆปีในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เกาะฮองกงจะแน่นไปด้วยคนไทยเพราะที่น