หลายคนถามว่าที่ภูฏานมีอะไรให้เที่ยว? ประเทศภูฏานนั้นมีความสวยงามจากภูมิประเทศเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าตั้งอยู่ในแทบเทือกเขาหิมาลัย ซ้ายขวา ของการเดินทางจะเ