แผนที่ประเทศภูฏาน แผนที่แสดงให้เห็นว่าประเทศภูฏานมีชายแดนติดกับอินเดียและจีนทางด้านทิเบตและตั้งอยู่ในแทบเทือกเขาหิมาลัย ภูฏาน (Bhutan) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณา

ประวัติศาสตร์ภูฏาน ประวัติศาสตร์ภูฏานมีศาสนาพุทธเป็นหัวใจสำคัญของชนชาติมาตั้งแต่ในอดีตกาล วัดในพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์ของภูฏาน ที่คนทั่วไปรับรู้ว่ากับภูฏานเป็

สภาพอากาศ ภูฏานจะไม่เหมือนกันในแต่ละภาคของประเทศ แปลเปลี่ยนไปตามระดับความสูงวัดจากระดับน้ำทะเล ในเมืองๆนึงของประเทศภูฏานอาจจะมีพื้นที่สูงต่ำต่างกันมากถึง 1,000-

ประเทศภูฏานตั้งอยู่ที่ไหน? ประเทศภูฏานเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในแถบเเทือกเขาหิมาลัย ติดกับทิเบตและอินเดีย มีเนื้อที่ 38,394 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 700,000

ป้อมปราการดอปจิ(Dobji Dzong) เป็นป้อมปราการต้นแบบแรกๆของประเทศ คำว่า (โดก้า)Dogar แปลว่าเส้นพรมแดนสีขาว ป้อมปราการแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างนึงคือเส้นพรมแดนสีขา

ป้อมปราการดรุงเกล (Drugyel Dzong) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆหน้าสนใจ ป้อมปราการแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1646โดยท่านชับดรุงเพื่อเป็นที่ระลึกในสงครามกับทิเบต ในปี 1951 ป้อม

วัดจังซ่า วัดจังซ่า (Jangtsa Dumgtseg Lhakhang) เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ตำบลจังสาในเมืองพาโร วัดแห่งนี้เป็นที่สังเกตุง่ายเพราะเป็นวัดที่ตัววัดออกแบบมาให้เหมือนเจด

สนามบินพาโร หรือ Paro International Airport นั้นเป็นสนามบินระหว่างประเทศแห่งแรกของประเทศภูฏานอยู่ที่เมืองพาโร สนามบินเมืองพาโรนั้นสวยมากเพราะอยู่ใจกลางหุบเขา จุ

วัดตัมชอง วัดตัมชอง (Tamchog lhakhang) ที่สร้างขึ้นเพื่อนักบุญThangthong Gyalpoหรืออีกชื่อนึงคือผู้สร้างสะพานเหล็กในศตวรรษที่13วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างทางจากเม

สายการบินภูฏาน นั้นมีเพียงแค่สองสายการบิน นั่นคือ: สายการบินดรุกแอร์ Druk Air Royal Bhutan Airlines (เป็นสายการบินแห่งชาติเหมือนการบินไทยของเรา) สายการบินภูฏานแ