บริษัท เก็บเป๋า ทราเวล จำกัด

เราเป็นบริษัททัวร์ที่เชี่ยวชาญทัวร์ต่างประเทศ ซึ่งท่านสามารถจองทัวร์กับเราได้ทั้งจาก Website Line Facebook และอีกหลายช่องทาง โดยเราจะมีผู้เชียวชาญคอยให้คำปรึกษาแก่ท่าน เพียงท่านบอกงบประมาณหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านอยากจะเดินทางไป เรามีความพิเศษในการทำทัวร์ไปยังประเทศภูฏานเนื่องจากเรามี Partnerและบริษัทลูกอยู่ที่ประเทศภูฎานคอยให้บริการและดูแลลูกค้า ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เราสามารถจัดทัวร์ไปเที่ยวยังประเทศภูฏานได้ทั้งแบบกลุ่ม ส่วนตัว หรือ เดินทางในรูปแบบบริษัท

เราเป็นบริษัททัวร์ที่มีความมั่นคง มั่นใจได้เพราะมีใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08152 ประเภท Outbound ซึ่งสามารถจัดทัวร์ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการจดในรูปแบบบริษัทอย่างถูกต้องกับกระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105558123744 ภายใต้ชื่อบริษัท เก็บเป๋า ทราเวล จำกัด

ความเป็นมาของชื่อ “เก็บเป๋า ทราเวล” เริ่มด้วยผู้บริหารของบริษัททุกท่านนั้นชอบการท่องเที่ยวและการบริการ จึงได้รวมตัวกันเปิดบริษัทขึ้นมาโดยคิดว่า

“ถ้าวันนี้เราไม่ไปเที่ยว แล้วเราจะไปเที่ยวตอนไหน?” 

บริการของบริษัท:

  • บริการจัดทัวร์ส่วนตัว
  • บริการดูแลบุคคลพิเศษ
  • บริการจองกรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
  • บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศ
  • บริการทำประกันภัยการเดินทางท่องเที่ยว
  • บริการจองตั๋วเครื่องบิน
  • บริการจองโรงแรม
  • และบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ