รู้ไว้ก่อนไปสิงคโปร์ สำหรับพาสปอร์ตไทย

รู้ไว้ก่อนไปสิงคโปร์ สำหรับพาสปอร์ตไทย

แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปสิงคโปร์

กรณีบุคคลที่เคยเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล ที่แตกต่างไปจากหนังสือเดินทางเล่มเดิม

1. กรณีชื่อ-นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันไม่ตรงกับเล่มเดิม ให้ติดต่อกรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางเพื่อขอรับการบันทึกหนังสือเดินทาง(Endorsement)

2. กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ให้ถูกต้อง หากทางการสิงคโปร์ตรวจสอบพบว่ากรอกข้อมูลผิดโดยเจตนา จะมีโทษปรับสูงสุด 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 12 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. เก็บสำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรส (กรณีสมรสและมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล) พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษไว้ติดตัว

4. หากประสบปัญหา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้ท่านหรือเจ้าหน้าที่ติดต่อสายด่วนสถานเอกอัคราชฑูตฯ +65 8421 0105 เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกับเจ้าหน้าที่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Hotline สถานเอกอัครราชฑูต ณ สิงคโปร์ +65 8421 0105
Facebook สถานเอกอัคราชฑูต ณ สิงคโปร์ : Royal Thai Embassy, Singapore
หมายเลข Call Center กรมการกงสุล : +66 2572 8442

 

ดูข่าวต้นฉบับ >>https://bit.ly/2zl4pp5<https://www.facebook.com/ThaiConsular

เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ แพ็กเกจเที่ยวสิงคโปร์ เพียงคลิก >>https://bit.ly/2kG5bpI<<สนใจทัวร์ต่างประเทศอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 02-0960080 ถึง 1ทุกการเดินทางของคุณให้เราดูแล ชอบบทความอย่าลืมแชร์กับเพื่อนๆนะครับ

Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.