12 สถานที่เที่ยวปากีสถาน บนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์

“ปากีสถาน” ดินแดนที่รอคุณไปสัมผัสด้วยตัวเอง วันนี้เราจะพาท่านไปสัมผัสถึงความงามมนเสน่ห์แห่งหิมาลัย ทะเลสาบสีเขียวมรกต บนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ สวยงามแค่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะ

 

1 | เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์

(The Karakoram Highway)

Karakoram Highway

เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนกับประเทศปากีสถาน เป็นระยะทางยาวจนต้องบันทึกในประวัติศาสตร์โลก จากเมืองแอบบอตดาบัดของปากีสถานผ่านภูมิภาคตอนเหนือของประเทศจนถึงคุนจีราฟพาส ซึ่งเป็นพาสชายแดนระหว่างประเทศที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย (สูง 4,700 เมตรจากน้ำทะเล) แล้วจึงเชื่อมต่อออกไปอีกจนกระทั่งถึงเมืองคัชการ์ของประเทศจีน รวมแล้วมีความยาวประมาณ 1,300 กิโลเมตรโดยใช้วิศวกรและกำลังคนบางส่วนจากประเทศจีนร่วมมือช่วยเหลือกันกับแรงงานฝั่งประเทศปากีสถาน ระหว่างทางท่านจะได้พบทัศนียภาพที่สวยงามราวกับสวรรค์สรรสร้าง ยากที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูด ต้องมาสัมผัสด้วยตาท่านเอง

 

2 | เมืองชีลาส

(Chilas)

Pakistan_061

เมืองนี้ท่านจะได้ชมโขดหินจารึกภาพเขียนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของเมืองชีลาส ซึ่งโขดหินจารึกเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นเป็นระยะตลอดเส้นทางสายไหม เส้นทางที่เคยมีพ่อค้าวาณิชมากมายผ่านไปมา โดยที่เมืองชีลาสนี้ ถือเป็นจุดศูนย์รวมโขดหินจารึกภาพโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีการค้นพบหลักฐานมากกว่า 20,000 ชิ้นเกี่ยวกับศิลปะโบราณและภาพเขียน

 

3 | หุบเขาฮุนซ่า

(Hunza valley)

Golden Hour and Autumn

เป็นหุบเขาในเมืองกิลกิต (Gilgit) ซึ่งอยู่ในเขตปกครองพิเศษกิลกิต-บาลิสถาน (Gilgit- Baltistan) ดินแดนใต้การปกครองของรัฐบาลปากีสถาน หุบเขาฮุนซ่าตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำฮุนซ่าอยู่ในระดับ 2,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยมีเมืองคาริมาบัดเป็นเมืองใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับจากความงดงามของทัศนียภาพที่โอบล้อมด้วยภูเขาที่สูงตระหง่าน อย่างเช่น อูลท่า ซ่าร์ (Ultar Sar), ราคาโพชิ (Rakaposhi),โบจาฮาเกอร์เดอร์นาเซอร์ (Bojahagur Duanasir II), ฮุนซ่าพีค (Hunza Peak), ดิรันพีค(Diran Peak),และบับลิมาติ้ง (Bublimating),(เลดี้ฟิงเกอร์–Ladyfinger Peak) ซึ่งภูเขาต่างๆเหล่านี้มีความสูงมากกว่า 6,000 เมตร เหนือระดับทะเล

 

4 | บัลติทฟอร์ด

(BALTIT FORT)

Baltit Fort, Gilgit (6 of 7)

the Royal Balcony.... Baltit Fort Hunza

สัญลักษณ์ของหุบเขาฮุนซ่า เป็นที่อยู่ในอดีตของเหล่า ผู้ปกครองฮุ่นซ่า (MIRS) โดยตั้งอยู่บนเนินเขาสูงของเมืองคาริมาบัด ท่านสามารถเห็นวิวรอบเมืองฮุนซ่าได้จากที่นี่ BALTIT FORT ได้สร้างขึ้นมานานกว่า 700 ปี แต่ได้มีการบูรณะ ซ่อมแซมเสมอมา BALTIT FORT นั้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบ บัลติสถานผสมผสานกับทิเบต และในปัจจุบันบัลติตฟอร์ดยังอยู่ในรายชื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกของ Unesco อีกด้วย

 

5 | ด่านช่องเขาคุนจีราบ

(Khunjerab Pass)

Khunjerab Pass

ช่องทางการค้าที่สูงที่สุดในโลก จุดบรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบนเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ ที่นี่คือด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก สูงจากระดับนํ้าทะเลกว่า 4,730 เมตร บนเมือกเขาคาราโครัม ซึ่งเดินทางตามแนวเส้นทางสายไหมโบราณที่เชื่อมเอเชียกลางสู่ยุโรป เทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนเหมือนสวิสเซอร์แลนด์ และสามารถพบเห็นสัตว์หายาก เช่นตัว Ibex หรือ แพะภูเขา Yak ที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาสูง จนถึงจุดสุดท้ายที่ด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ จีน ก่อนที่จะออกไปยังประเทศจีนบนเส้นทางสายไหมที่ซินเกียง

 

6 | ทะเลสาบอัตตาบัด

(Attabad Lake)

Attabad Lake

เป็นทะเลสาบที่เกิดจากดินถล่มเพราะแผ่นดินไหวเมื่อปี 2009 ลงมากั้นแม่น้ำฮุนซ่า จนกลายเป็นทะเลสาบสีเทอควอยส์แบบนี้ซึ่งทะเลสาบนี้มีความยาว 21 เมตร และความลึก 103 เมตร รอบๆทะเลสาบบางส่วนจะเห็นดินที่ถล่มลงมาจนกลายเป็นเขื่อนกั้นทะเลสาบ การเดินทางขึ้นเหนือไปจีนก่อนหน้านี้  ต้องใช้ทางเรือเท่านั้น ทางจีนได้ช่วยสร้างอุโมงค์ลอดเขาเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางคาราโครัมใหม่

 

7 | ธารน้ำแข็งเมืองพาสสุ

(Passu Glacier)

Passu Glacier

เมืองพาสสุ (Passu) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่บนเส้นทางทางคาราโครัมข้างๆแม่น้ำฮุนซ่า ทางตอนใต้ของหมู่บ้านจะมีธารน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งแห่งนี้จะไหลไปเชือมโยงกับธารน้ำแข็ง Batura การเข้าชมต้องเดิน trekking ซึ่งเดินประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วจะได้พบกับธารน้ำแข็งพัสสุสีขาวอันยิ่งใหญ่ตระการตา

 

8 | สะพานแขวนโกจาว

(Gojal Suspension Bridge)

Hussaini Suspension Bridge on Hunza River

สะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำของคนท้องถิ่นทอดยาวผ่านทะเลสาบบอริท (Borit Lake) ทะเลสาบน้ำจืดสีเขียวใสที่หลบซ่อนตัวอยู่อย่างสงบท่ามกลางหุบเขาสวย

 

9 | กราเซียฮอปเปอร์

(Hopper Glacier)

Hopar Glacier

กราเซียฮอปเปอร์ (Hopper Glacier) เป็นจุดเข้าชมกราเซียที่ใกล้มากท่านจะได้เห็นกราเซียที่สั่งสมกาลเวลามายาวนานจนแทบเปลี่ยนจากนํ้าแข็งกลายเป็นหิน ซึ่งเห็นได้จากความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซียแห่งนี้

 

10 | พระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าผา

(The Kargah Buddha)

Kargah Buddha near Gilgitพระพุทธรูป “Kargah” เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าผา เป็นพระพุทธรูปในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถูกคนพบพร้อมกับเจดีย์ 3 องค์ซึ่งสูง 400 เมตรในช่วงปี ค.ศ.1938-1939

 

11 | เมืองกิลกิต

(Gilgit)

52

เมืองกิลกิต เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาคาราโครัม พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้เต็มไปด้วยภูเขา ซึ่งภูเขาที่นี้มีความน่าสนใจอย่างมากเพราะได้ชื่อว่าเป็น ดินแดนแห่งความงามบริสุทธ์ที่ถูกตกสำรวจจากชาวโลกนอกจากนี้เมืองกิลกิตยังเป็นเมืองสำคัญที่เส้นทางสายไหมในอดีตตัดผ่าน และใช้เป็นเส้นทางการเผยแผ่ศาสนาพุทธจากอินเดียสู่ดินแดนต่างๆ ในเอเชียทำให้พบหลักฐานทางพุทธศาสนาในเมืองนี้เป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปสะพานแขวนกิลกิต (Gilgit Suspension Bridge) ซึ่งเป็นสะพานแขวนในสมัยโบราณที่ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เป็นสะพานแขวนที่รถสามารถวิ่งผ่านได้ สร้างโดยกองทัพอังกฤษในช่วงค.ศ.ที่ 19

 

12 | มัสยิดไฟซาล

(Faisal Mosque)

Islamabad, Pakistan

เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สร้าโดยกษัตริย์ไฟซาลแห่งราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียใช้เงินงบประมาณ การสร้างสูงถึง 50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

 

เกร็ดน่ารู้ก่อนไปปากีสถาน

  • ปากีสถานเวลาจะช้ากว่าเวลาไทย 2 ชั่วโมง
  • สกุลเงินที่ใช้ รูปีปากีสถาน (RS.PKR) แนะนำให้ทุกท่านแลกเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพื่อไปแลกเป็นรูปีปากีสถาน (RS.PKR) โดยท่านสามารถแลกได้ที่เคาน์เตอร์แลกเงินที่สนามบินหรือในโรงแรมที่พัก***กรณีแลกเงินสกุลดอลล่าร์จากเมืองไทยไป ต้องเป็นเงินที่พิมพ์ปี ค.ศ. 2000 ขึ้นไปนะครับ
  • กระแสไฟฟ้าที่ใช้  220 โวลต์ ส่วนใหญ่รูปลั๊กเป็นชนิดรูกลม 2 รู แนะนำให้ทุกท่านเตรียม  Universal Adapter ไปด้วยครับ
  • สำหรับท่านที่ชอบการถ่ายรูป ควรจัดเตรียม กล้องถ่ายรูป, ฟิล์ม, แบตเตอรี่ และที่ชาร์ทให้พร้อม เนื่องจากที่ต่างประเทศราคาแพงและคุณภาพไม่ดี ในอากาศอุณหภูมิต่ำจะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติ แนะนำว่าหากไม่ใช้ควรถอดใส่กระเป๋าอุ่นๆ เก็บไว้ก่อนครับ
  • ข้อควรระวัง ในกลุ่มประเทศมุสลิมการดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นการต้องห้ามฉะนั้นไม่ควรดื่มในที่ที่ไม่ได้จัดไว้สำหรับการดื่มแอลกอฮอล์และการนำเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เข้าไปในร้านโดยปกติทางร้านจะเก็บค่าบริการ และ มินิบาร์ในโรงแรมจะราคาสูงท่านสามารถซื้อจากข้างนอกแล้วไปทานในโรงแรมได้แต่จะต้องเป็นร้านค้าที่มีใบอนุญาติให้ขายแอลกอฮอล์เท่านั้น

เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ปากีสถาน แพ็กเกจปากีสถาน เพียงคลิก >>https://bit.ly/2J7Rona<<

สนใจทัวร์ต่างประเทศอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 02-0960080 ถึง 1

ทุกการเดินทางของคุณให้เราดูแล ชอบบทความอย่าลืมแชร์กับเพื่อนๆนะครับ

Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.