บริษัท เก็บเป๋า ทราเวล จำกัด

77/3 บ้านกลางเมือง จตุจักร

จตุจักร กรุงเทพ 10900

โทร: 02-096-0080

Email: info@gebpowtravel.com

Website: www.gebpowtravel.com

LINE: @gebpow Facebook: gebpowtravel

 

เวลาเปิดทำการบริษัท

จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00 น.

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/03799

ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105558123744

กรรมการผู้จัดการ: นาย กุนณบุศย์ รุณภัย

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทเราเริ่มต้นโดยการทำทัวร์ประเทศภูฏานเมื่อปี 2557 หลังจากประเทศูฏานได้เปิดประเทศมาได้เพียงสองปี ด้วยประสบการณ์การทำทัวร์ภูฏานจากบริษัทที่ขายทัวร์ให้กับลูกค้าโดยตรง เราได้เริ่มทำการขายทัวร์ภูฏานให้กับบริษัททัวร์พันธมิตรหรือเป็น Wholesale ของทัวร์ภูฏานนั่นเองโดยเน้นที่คุณภาพของทัวร์ เลือกโรงแรมที่ดี อาหารที่ดีพร้อมอาหารไทยเสริม หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญการเรื่องภูฏาน พร้อมเอกสารเพิ่มเติมให้กับลุกค้า เพื่อให้ลูกค้าเที่ยวภูฏานอย่างมีความุขที่สุด

เราได้เปลี่ยนแนวคิดเรื่องการทำทัวร์ถูกที่สุด เป็นทัวร์ที่มีคุณภาพโดยยึดความมีความสุขของลูกค้าเป็นสำคัญ ทำให้เราปรับปรุงการบริการเรื่อยมา จนวันนี้เราสามารถบอกได้เลยว่าเราเป็นหนึ่งในบริษัทผู้เชียวชาญประเทศภูฏานมากที่สุดของประเทศ

นอกเหนือจากทัวร์ประเทศภูฏานเรายังให้บริการทัวร์ต่างประเทศไปยังประเทศอื่นๆเกือบทั่วโลกซึ่งเป็นแบบจอยทัวร์ ทัวร์ที่เราเอามาขายลูกค้านั้นเราเน้นบริษัทที่มั่นคง จัดทัวร์มานาน มีการบริการจากหัวหน้าทัวร์ที่ดี และออกทัวร์แน่นอน

เกี่ยวกับเรา