บริษัท เก็บเป๋า ทราเวล จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัทตั้งอยู่ที่ 238/5 ถนนพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ถือใบอนุญาตประเภททั่วไป หรือสามารถจำหน่ายทั้วร์ได้ทั้งในและทัวร์ต่างประเทศ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08152 ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว

บริษัทเราเริ่มต้นโดยการทำทัวร์ประเทศภูฏานเมื่อปี 2557 หลังจากประเทศูฏานได้เปิดประเทศมาได้เพียงสองปี ด้วยประสบการณ์การทำทัวร์ภูฏานจากบริษัทที่ขายทัวร์ให้กับลูกค้าโดยตรง เราได้เริ่มทำการขายทัวร์ภูฏานให้กับบริษัททัวร์พันธมิตรหรือเป็น Wholesale ของทัวร์ภูฏานนั่นเองโดยเน้นที่คุณภาพของทัวร์ เลือกโรงแรมที่ดี อาหารที่ดีพร้อมอาหารไทยเสริม หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญการเรื่องภูฏาน พร้อมเอกสารเพิ่มเติมให้กับลุกค้า เพื่อให้ลูกค้าเที่ยวภูฏานอย่างมีความุขที่สุด

เราได้เปลี่ยนแนวคิดเรื่องการทำทัวร์ถูกที่สุด เป็นทัวร์ที่มีคุณภาพโดยยึดความมีความสุขของลูกค้าเป็นสำคัญ ทำให้เราปรับปรุงการบริการเรื่อยมา จนวันนี้เราสามารถบอกได้เลยว่าเราเป็นหนึ่งในบริษัทผู้เชียวชาญประเทศภูฏานมากที่สุดของประเทศ

นอกเหนือจากทัวร์ประเทศภูฏานเรายังให้บริการทัวร์ต่างประเทศไปยังประเทศอื่นๆเกือบทั่วโลกซึ่งเป็นแบบจอยทัวร์ ทัวร์ที่เราเอามาขายลูกค้านั้นเราเน้นบริษัทที่มั่นคง จัดทัวร์มานาน มีการบริการจากหัวหน้าทัวร์ที่ดี และออกทัวร์แน่นอน

นอกเหนือจากนั้นเรายังรับ จัดกรุ๊ปเหมา ทัวร์บริษัท และจำหน่ายประกันการเดินทาง

เราเป็นบริษัททัวร์ที่มีความมั่นคง มั่นใจได้เพราะมีใบอนุญาตประกอบธุกิจซึ่งออกโดยกรมการท่องเที่ยวนำเที่ยว ประเภท Outbound ซึ่งสามารถจัดทัวร์ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการจดในรูปแบบบริษัทอย่างถูกต้องกับกระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105558123744 ภายใต้ชื่อ บริษัท เก็บเป๋า ทราเวล จำกัด