หลวงพ่อสัจธรรม Buddha Dordenma statue (Buddha Point)

หลวงพ่อสัจธรรม

หลวงพ่อสัจธรรม Buddha Dordenma statue (Buddha Point) พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดของภูฏาน สูง 51.5 เมตร หล่อสัมฤทธิ์ ประดิษฐานอยู่บริเวณเชิงเขาในเมืองทิมพู ทําหน้าที่ปกปักรักษาชาวเมืองทิมพู จากจุดนี้ท่านจะได้เห็นเมืองทิมพูได้โดยรอบ

หลวงพ่อสัจธรรม

Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.