วีซ่าภูฏาน

การขอ วีซ่าภูฏาน เพื่อท่องเที่ยวในประเทศภูฏานนั้นไม่ได้ยากและเราสามารถการันตีได้ว่าคุณจะได้วีซ่า 100% การขอวีซ่าเข้าประเทศภูฏานนั้นจะไม่เหมือนการขอวีซ่าประเทศอื่นตรงที่ ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าทัวร์+ค่าวีซ่า+และมีหลักฐานในการจองตั๋วเครื่องบินหรือหลักฐานว่าจะเข้าประเทศผ่าทางไหนทางหนึ่ง เพราะว่าประเทศภูฏานนั้นไม่อยากให้มีนักท่องเที่ยวเหลืออยู่ในประเทสของเค้าและอยากให้บริษัทนำเที่ยว จัดหาไกด์เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง

บริษัทนำเที่ยวต้องระบุในเอกสารและนำส่งให้ทางการท่องเที่ยวภูฏาน พร้อมเอกสารจากธนาคาร และเอกสารจากทางผู้จะเดินทาง

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศภูฏาน

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเข้าประเทศภูฏานสำหรับนักเที่ยวมีเพียงแค่

1.หน้า Passport หน้าแรกที่มีรายละเอียดของผู้เดินทาง

วีซ่าภูฏาน

2.รูปถ่าย:

ท่านอาจจะไม่ต้องไปยังร้านถ่ายรูปเพื่อถ่ายภาพก็ได้ เพียงให้คนถ่ายให้แต่พื้นหลังควรเป็นสีขาวและต้องไม่ใส่แว่นใส่หมวกเด็ดขาด

เอกสารทั้งสองอันนี้ผู้เดินทางสามารถสแกนส่งมาที่บริษัทได้ เพราะเอกสารทุกอย่างทำที่ประเทศภูฏานโดยพนักงานของเรา เราจะไม่เก็บ Passport ตัวจริงหรือรูปถ่ายตัวจริงของลูกค้า

วีซ่าภูฏาน

ขั้นตอนการขอวีซ่ากับบริษัททัวร์ในประเทศไทย

  1. ลูกค้าชำระค่ามัดจำทัวร์: ในขั้นตอนนี้บริษัทจะมั่นใจว่าลูกค้าจะเดินทางแน่นอน ในขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถยกเลิกทัวร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไดๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทเพียงเอาเงินลูกค้าไปมัดจำกับสายการบินเมื่อถึงกำหนดในการชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบิน ในขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ยื่นวีซ่าให้กับทางลุกค้า
  2. ลูกค้าชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ: เมื่อลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือครบทุกท่านตามที่บริษัทกำหนด บริษัทจะทำการระบุตัวหัวหน้าทัวร์เพื่อเดินทางไปดูและลูกค้าตลอดการเดินทาง บริษัทจะยื่นขอวีซ่าเป็นกรุ๊ปพร้อมหัวหน้าทัวร์ ขั้นตอนนี้จะอยู่ในช่วง 15 วันก่อนการเดินทาง โดยตัววีซ่ากลุ่มจะออกก่อนภายใน7 วันก่อนการเดินทาง

ตัวอย่างวีซ่าเข้าประเทศภูฏาน

หน้าแรกของวีว่าจะระบุตัวไกด์นำเที่ยวที่เป็นชาวภูฏาน ประเภทของวีซ่า บริษัทนำเที่ยว และรายละเอียดของผู้เดินทางทั้งหมด ด้านล่างของรายละเอียดจะมีตราประทับของ Immigration โดยในตัวอย่างเป็นตัววีซ่าจริงที่บริษัทเราขอเพื่อเดินทางในวันที่ 26-29 July 2018 เราเลยต้องขีดปิดนามสกุลของผู้เดินทางและเลขPassport ของผู้เดินทางเพื่อความปลอดภัย ผู้เดินทางทั้งหมดในทริปนี้คือ 18 ท่านพร้อมหัวหน้าทัวร์

วีซ่าภูฏาน

วีซ่าภูฏาน

หน้าถัดไปจะเป็นรายละเอียดของโปรแกรมการเดินทางว่าจะเดินทางไปยังเมืองไหนบ้างและชื่อโรงแรมที่พัก (เนืองจากประเทศภูฏานเก็บค่าเข้าประเทศจากนักท่องเที่ยวทุกวัน ตัวอย่างในรูปจะมีระบุว่าเมืองที่ได้รับการยกเว้นค่าเข้าประเทศ จำนวน USD65 ต่อคนต่อวันมีเมืองไหนบ้างของประเทศภูฏาน เพื่อโปรโหมดการท่องเที่ยวทางใต้ของภูฏานโดยการท่องเที่ยวภูฏาน) บริษัท เก็บเป่า ทราเวล จำกัด โดยปกติเราจะไม่ค่อยจัดทัวร์ที่พักที่เมืองพูนาคาของประเทศภูฏานเนื่องจากเราจะเน้นเที่ยวแยอะและตอนนี้ถนนที่ไปยังเมืองพูนาคาอยู่ในสภาพที่ดีแล้วใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงในการเดินทาง ไป หรือ กลับ ไม่ใช่ 3ชั่วโมงกว่าอย่างที่ทุกท่านเข้าใจเพราะเมื่อก่อนถนนจะไม่ค่อยดี แต่ในวีซานี้ต้องมีโรงแรมที่เมืองพูนาคาเราเลยต้องระบุไปเพื่อขอวีว่าเท่านั้นเพราะระหว่างทางไปเมืองพูนาคาจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ถ้าคุณจะต้องไปเมืองพูนาคาคุณต้องมั่นใจว่ามีระบุในวีซ่าทุกครั้ง

 

วีซ่าภูฏาน

 

หน้าสุดท้ายจะระบุข้อห้าม ข้อควรทำ และกฏหมายเบื่องต้น ในการอยู่ในประเทศภูฏานเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้

วีซ่าภูฏาน

 

 

Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.