รีวิว | ภูฏาน หน้าหนาว 2561

รีวิว ภูฏาน หน้าหนาว 2561

หน้าหนาวของประเทศภูฏาน จะเริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ ทุกๆเดือนบริษัทจะออกทัวร์พร้อมหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวภูฏานแบบเจาะลึก ปี 2561 ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เราพาลูกค้าเดินทางไปยังประเทศภูฏานอย่างต่อเนื่อง 

 

Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.