สภาพอากาศ ภูฏานจะไม่เหมือนกันในแต่ละภาคของประเทศ แปลเปลี่ยนไปตามระดับความสูงวัดจากระดับน้ำทะเล ในเมืองๆนึงของประเทศภูฏานอาจจะมีพื้นที่สูงต่ำต่างกันมากถึง 1,000-