วัฒนธรรม

#02002 ทัวร์ภูฏาน 5วัน4คืน พาโร ทิมพู พูนาคา โดย Druk Air (KB)

เดินทางไปยังประเทศภูฏาน เที่ยว3เมือง พาโร ทิมพู พูนาคา พักโรงแรม 3 ดาวของ พักที่ทิมพูและพาโร โดยสายการบิน Druk Air (KB) เที่ยวครบ
#02002
ม.ค., ต.ค., ธ.ค., พ.ย.
5วัน4คืน

#03003 ทัวร์ภูฏาน 5วัน4คืน พาโร ทิมพู พูนาคา โดย Bhutan Airline(B3)

เดินทางไปยังประเทศภูฏาน เที่ยว3เมือง พาโร ทิมพู พูนาคา พักโรงแรม 3 ดาวของทั้งสามเมืองเก็บบรรยากาศ  โดยสายการบิน Bhutan Airline (B
#03003
ม.ค., ต.ค., ธ.ค., พ.ย.
5วัน4คืน