ที่ตั้งประเทศ | ภูฏาน

แผนที่ประเทศภูฏาน

ประเทศภูฏานตั้งอยู่ที่ไหน?

ประเทศภูฏานเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในแถบเเทือกเขาหิมาลัย ติดกับทิเบตและอินเดีย มีเนื้อที่ 38,394 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 700,000 คน ประเทศภูฏาน

จริงๆแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายเมืองแต่เนื่องด้วยถนนที่ไม่ค่อยดีมากมาย ตอนนี้ 3 เมือง ได้แก่ เมืองพาโร เมืองทิมพู และเมืองพูนาคา ถนนดีมากแล้วถ้าเทียบกับปี 2016 ระหว่างเมืองทิมพูไปยังเมืองพูนาคาที่ต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ตอนนี้ใช้เวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมงในการเดินทางระหว่างเมือง เราคิดว่าในปี 2021 ถนนน่าจะดีไปยังเมืองบุมตัง

 

ดูแผนที่ภูฏานได้จาก Google:

Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.