สถานอนุรักษ์ ทาคิน สัตว์ประจําชาติของภูฏาน  (Takin Preservation Center)ซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของภูฏาน ปัจจุบันหาดูได้ยากมากเนื่องจากเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าลึกและมีอยู่ที่เฉพาะบนภูเขาในแทบเทือกเขาหิมาลัย

Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.