00004 ทัวร์ภูฏาน เทศกาลระบำหน้ากาก Paro Tshechu 5วัน4คืน โดยสายการบินภูฏาน (B3)

ทัวร์ไฮไลท์   เที่ยวเทศกาลระบำหน้ากาก ณ เมืองพาโร พิธีทางศาสนาที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างมาเยี่ยมชม เที่ยวครบ3เมือง
Bhutan Airline (B3)
3 ดาว

00003 ทัวร์ภูฏาน Luxury 4 Stars 5วัน4คืน ทิมพู พาโร พูนาคา โดยสายการบินภูฏาน (B3)

ทัวร์ไฮไลท์   เก็บความประทับใจที่ประเทศภูฏาน พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน เลือกโรงแรมวิวดีเหมาะกับทุกเมือง เก็บครบทุกสถานท
Bhutan Airline (B3)
4 ดาว

00002 ทัวร์แกรด์ภูฏาน 7 วัน 6 คืน มีบินภายใน โดยสายการบินภูฏาน (B3)

ทัวร์ไฮไลท์   เที่ยว 7 เมือง พาโร ทิมพู พูนาคา หุบเขาผอบจิกะ กังเต ตรองซ่า บุมตัง + บินภายใน เก็บความประทับใจทุกเมื
Bhutan Airline (B3)
3 ดาว

00001 ทัวร์ภูฏาน Beautiful Bhutan 5 วัน 4 คืน พาโร ทิมพู พูนาคา โดย Bhutan Airline (B3)

ทัวร์ไฮไลท์   เก็บความประทับใจที่ประเทศภูฏาน พักโรงแรมวิวสวยในเมืองพาโรและพูนาคา พักใจกลางเมืองทิมพูสะดวก เก็บครบทุ
Bhutan Airline (B3)
3 ดาว