#02002
พ.ย., ธ.ค., ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย.
#03003
ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย.
#01001
ธ.ค., ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย., พ.ค.

#01001 ทัวร์ภูฏาน 5วัน4คืน พาโร ทิมพู พูนาคา โดย Bhutan Airline(B3)

เดินทาง3เมือง ทิมพู พาโร พูนาคา ขึ้นไปยังวัดถ้ำเสือบนเขาทักซัง พระใหญ่ ทิมพูซอง พาโรซอง พูนาคาซอง ใส่ชุดประจำชาติของภูฏานเดินเที่
per person
#01001
ธ.ค., ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย., พ.ค.
5วัน4คืน

#02002 ทัวร์ภูฏาน 5วัน4คืน พาโร ทิมพู พูนาคา โดย Druk Air (KB)

เดินทางไปยังประเทศภูฏาน เที่ยว3เมือง พาโร ทิมพู พูนาคา พักโรงแรม 3 ดาวของ พักที่ทิมพูและพาโร โดยสายการบิน Druk Air (KB) เที่ยวครบ
per person
#02002
พ.ย., ธ.ค., ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย.
5วัน4คืน

#03003 ทัวร์ภูฏาน 5วัน4คืน พาโร ทิมพู พูนาคา โดย Bhutan Airline(B3)

เดินทางไปยังประเทศภูฏาน เที่ยว3เมือง พาโร ทิมพู พูนาคา พักโรงแรม 3 ดาวของทั้งสามเมืองเก็บบรรยากาศ  โดยสายการบิน Bhutan Airline (B
per person
#03003
ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย.
5วัน4คืน