ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ | ภูฏาน
ค่าใช้จ่ายไปภูฏาน

ค่าใช้จ่ายในการไปภูฏาน

ค่าเข้าประเทศขั้นต่ำที่ทางรัฐบาลกำหนด

ประเทศภูฏานเป็นประเทศเล็กๆที่มีประชากรอยู่เพียงประมาณ 700,000 คน ฉนั้นทางรัฐบาลภูฏานจึงตั้งค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการเข้าประเทศภูฏานดังนี้: ค่าใช้จ่ายในการไปภูฏาน

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่จะเข้าประเทศภูฏานขั่นต่ำ 3 ท่าน จะต้องจ่ายเป็น USD อย่างเดียวเท่านั้น อยู่ที่

  • ช่วง Low Season ต่อท่าน/ต่อคืน อยู่ที่ USD200 January, February, June, July, August, and December
  • ช่วง High Season ต่อท่าน/ต่อคืน อยู่ที่ USD250 March, April, May, September, October, and November

ราคาขั้นต่ำด้านบนนี้จะรวมค่าใช้จ่ายดังนี้:

  • ค่าที่พักในโรงแรมระดับ 3 ดาว (สำหรับโรงแรมระดับ 4&5 ดาวลูกค้าต้องชำระเพิ่มเติม) โรงแรม 3 ดาวในประเทศภูฏานนั้นมีหลายราคา อยู่ที่สถานที่ด้วย
  • อาหารทุกมื้อขณะที่อยู่ในประเทศ
  • ไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง
  • คนขับรถและรถโดยสารตลอดการเดินทาง
  • ค่า Sustainable Development Fee (SDF) ที่ทางรัฐบาลภูฏานเก็บนักท่องเที่ยวทุกคืน คืนละ USD65

รัฐบาลภูฏานจะเก็บเงินเพิ่มนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายขั้นต่ำสำหรับ:

  • USD 40ต่อคืน เพิ่มเติมสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางท่านเดียว
  • USD 30 ต่อคืน ต่อท่าน สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง 2 ท่าน

ค่าวีซ่า :

ค่าใช้จ่ายไปภูฏาน

ค่าวีซ่าในการเข้าประเทศภูฏานนั้นอยู่ที่คนละ USD40 เท่ากันทุกคน การยื่นขอวีซ่าภูฏานต้องทำพร้อมกับการชำระเงินค่าทัว

ค่าตั๋วเครื่องบินไปภูฏาน :

ประเทศภูฏานมีเพียงแค่สองสายการบิน นั่นคือ สายการบินดรุก Druk Air Royal Bhutan Airline (เป็นสายการบินถือหุ้นโดยรัฐบาล) และ สายการบินภูฏานแอร์ Bhutan Airline (เป็นสายการบินเอกชน) ทั้งสองสายการบินให้บริการและเครื่องบินยี่ห้อเดียวกันแต่จัดวางที่นั่งไม่เหมือนกัน เนื่องจากมีเพียงแค่สองสายการบิน ราคาปกติของตั๋วทั้งปีจะอยู่ที่ 3x,xxx บาทขึ้นอยู่กับ ค่าเงิน ราคาน้ำมัน และภาษีขนะนั้น

ฉนั้นเราจะเห็นได้ว่าราคาขายทัวร์หรือแพคเกจทัวร์นั้นเรื่องตั๋วเครื่องบินราคาจะไม่แตกต่างกันมากสิ่งที่แตกต่างกันนั้นคือราคาทัวร์ ถ้าทัวร์ที่คุณซื้อราคาถูกเกินจริง ทางบริษัทเค้าอาจจะลดค่าใช้จ่าย เช่น อาหาร ที่พัก รถ หรือไกด์คุณภาพต่ำ ฉนั้นหากคุณกำลังเดินทางไปภูฏานควรจะศึกษาให้ดี

 

Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.