การจอง

ขั้นตอนในการจองทัวร์กับเรามีดังนี้:

 1. ท่านสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทาง
  1. LINE Official: @gebpow
  2. Facebook: @gebpowtravel
  3. Website: gebpowtravel.com/ gebpow.com
  4. IG: gebpowtravel
  5. เบอร์โทรบริษัท: 02-096-0080
 2. สอบถามโปแกรมทัวร์ที่ต้องการ ทางเซลจะเป็นคนติดต่อท่านเพื่อส่งโปรแกรมทัวร์ไปให้ ทางเซลจะตรวจสอบที่นั่งให้ท่าน พร้อมวันและเวลาเดินทาง
 3. เมื่อท่านตกลงจองทัวร์ทางเราจะส่งเอกสารการจองทัวร์มี รายละเอียดชัดเจนไปให้ท่านดำเนินการชำระเงิน
 4. ชำระเงินเข้าบัญชี “บริษัท เก็บเป๋า ทราเวล จำกัด” หรือ “นาย กุนณบุศย์ รุณภัย” เท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบหากท่านชำระเงินไปยังบัญชีนอกเหนือจากที่ระบุ
 5. เมื่อท่านชำระเงินและสงหลักฐานการชำระเงินมาที่เรา เราจะตรวจสอบและออกใบรับเงินให้กับท่านทุกครั้ง