บริษัท เก็บเป๋า ทราเวล จำกัด มีความชำนานประเทศ ภูฏานยินดีให้คำปรึกษา เราเปิดทำการการทุกวัน จ - ศ ตั้งแต่เวลา 9:00 -18:00 เบอร์โทรศัพท์ 02-096-0080-1

ภูฏาน

ทัวร์ภูฏานเราพาท่านไปที่ไหนบ้าง?

เราย่อสถานที่เที่ยวให้ท่านดูในวีดีโอสั้นๆ มากกว่าสถานเที่ยวคือความชำนาน เราเลือกสิ่งที่ท่านจะประทับใจ ตั้งแต่สถานที่เที่ยว ที่พัก อาหาร หัวหน้าทัวร์ และเส้นทางถูกจัดไว้อย่างดี ด้วยความตั้งใจ